Manustjänster

Redaktörspaketet

Det här är tjänsten för förlag som vill anlita en erfaren redaktör. Tjänsten passar även för egenutgivare samt för författare som vill att manuset ska vara i toppskick innan det skickas till förlag. 

I redaktörspaketet ingår en första genomgång med en handlingsplan, två grundliga redaktörsrundor med redigering direkt i manuset med hjälp av Spåra ändringar-funktionen, samt en runda för finputs.

Pris: 44 000 SEK för max 70 000 ord. Därefter 28 öre per ord.

Manusutvecklande lektörsläsning

  Det här är tjänsten för aspirerande och etablerade författare som vill vässa sitt skönlitterära eller facklitterära manus innan de skickas till förlag. Manusutveckling erbjuds även för förlag som vill anlita en erfaren manusutvecklare. 

I tjänsten ingår en grundlig genomgång av manuset med hundratals kommentarer direkt i texten samt ett utlåtande om minst fem sidor. 

Från ett helikopterperspektiv till detaljnivå ges förslag på hur berättartekniska komponenter, som exempelvis handling, struktur och dramaturgi, språk och stil, berättarperspektiv, gestaltning, karaktärsskildring och miljö, kan utvecklas i skönlitterära manus. För facklitteratur gås även andra viktiga komponenter, som exempelvis grundidé och budskap, den röda tråden och målgrupp, igenom. 
Jag arbetar även med creative non-fiction. 

Pris: 1 595 SEK och 16 öre per ord

Förstakapitel-analys

Att fånga läsarens – och förlagets – intresse och väcka nyfikenhet för berättelsen direkt är ofta A och O i ett manus. 

I tjänsten förstakapitel-analys ges förslag på hur berättartekniska komponenter som är speciellt viktiga i ett första kapitel, som exempelvis anslag och kapitalstruktur, framåtdriv, etablering av huvudperson och konflikt, kan vidareutvecklas. 

Utöver ett utlåtande om cirka fyra sidor kompletteras med detaljerade kommentarer direkt i texten.

Pris: 1 595 SEK för max 2 500 ord. Därefter 16 öre per ord.

Novell och kort text

En novell är ett eget litet litterärt universum. I tjänsten ingår förslag på hur berättartekniska komponenter som handling, struktur, språk och stil, karaktärsskildring, miljö med mera, kan vidareutvecklas. 

Ett utlåtande om cirka tre sidor kompletteras med utförliga kommentarer direkt i texten.

Pris: 999 SEK i startavgift och 16 öre per ord 

Skrivcoaching

 I tjänsten skrivcoaching ges kontinuerlig textrespons på kapitel eller scener som skickas in under en längre tid. Aspirerande och etablerade författare erbjuds vägledning genom skrivprocessen. 

Samma komponenter som för manusutveckling gås igenom och analyseras. Detaljerade kommentarer direkt i texten kompletteras med ett utlåtande om cirka tre sidor för varje gång text skickas in.

Pris: 26 öre per ord. Ingen startavgift utgår. 

Sök